TT Ads

Platinum Prince, a young Zimbabwean dancehall artist who is known for his controversial lyrics, from dissing other chanters to calling out former President Mugabe for a beer, has dropped a farewell song to the out going president of the Republic of Zimbabwe.

The song was released after the former Head of State Robert Mugabe resigned as the President of the Republic of Zimbabwe on 21 November 2017 after 37 years in power.

The song titled Ndeipi President (Part 2) is a follow up to the controversial 2015 single of the same title. Following are the lyrics and potential meaning of the song.

LYRICS:

Intro
Platy Nyanya Mambo Takue/
Platy Ngwarangwanda Dj Beats/
Platy Wemaprati Welly Ozil/
Its Platinum Prince(Ichi)

Verse+Chorus
Ndakati Ndeipi Paya Paya/
Zvikanzi Ndatiza Ndabaya/
Vamwe Vakati Ndashudwa Ndashaya/
Ndauya Nechingoma Che Retire/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/

Verse 1
Tinotenda Mabasa Amakabata/
Asi Pane Chakanaka Hapazoshaye Chakashata/
Izvezvi Ndakunatso Imba Ndichi Shedzera/
AnaAkandi Backer Pasina Kukwata/
Takaita March Muna November/
Zvichireva April Ndi December/
Pamukuisa Jah Prayzah IniniNa Mapfumo/
Musatidhibhe Kohanditi Tirima Memba/
Chizororai Nguva Yenyu Makashanda/
Zvakawanda Zvamakabata/
Zvakanaka Nezvaka Shata/
Muwedzerwe Makore Ekurarama Ndonamata/

Chorus
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/

Verse 2
Asimbondiudzai Nhai Masasi Enyu Momawana Payi/
Pane Pamakazoti Good Nyt/
Nyika Yose Ichida Kunzi GoodBye/
Mukazoti Asante Asane/
Tikanzwa Kunge Mati Andisati Ndasaina/
Tokutendai Nekubvisa Ngochani/
Kusaizwa Nevarungu Kukaita Nani/
Makati Iwe Neni Tine Basa/
Tichienderera Mberi Nekubata Basa/
Asi Ndikweretesei Hushingi Nehundururani Hwekusasa Yamaisasa/
Ah Ndisati Ndakanganwa Nhai Kana Mazopinda Dubai/
Muzomhoresa Amai Mondisendera Reply/

Chorus
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/
Aenda Aenda Haachadzoka/

Outro
Hah Ichiiiiii/
Yaa eeh Song Iyi Ndeye Zim Dancehall Waona/
Sir Jack Ndikakunzwai Muchiti Ndeye Politics Kaa/
Stop It Ndogona Kukudonhedzai Mangwana Chaiye Chaiye/
Ichiiii Chakaipaaa Ndururu Ndururani Huuuh/

Read: Listen and Download ‘Aenda Aenda’ Platinum Prince Here

MEANING:

The first verse + chorus is a reference to his previous controversial song of the same title, here Platinum talks about how people thought he had been targeted for singing a song that mocked the Head of State, “Ndakati Ndeipi Paya Paya/ Zvikanzi Ndatiza Ndabaya/ Vamwe Vakati Ndashudwa Ndashaya.”

The chorus, “Aenda, aenda, haachadzoke,” translated ‘He is gone, he will not come back’ is a popular verse usually sang on funerals as people bid farewell to their loved ones. Even though Mugabe is not dead, or are we at a funeral, it seems like his presidency has. So here Platinum is saying farewell to President RG Mugabe.

Verse 1, the singer congratulates Mugabe on his job as the President while acknowledging that he had some faults. He also wishes him more years to come.

Verse 2 talks about how Mugabe managed to surprise the whole nation when he ended the much anticipated resignation speech on Sunday 19 Nov, without resigning and ending with a good night, asante sana. He then ends by acknowledging Mugabe’s strong stance against homosexuality and saying he wishes for his courage to continue with his legacy!

Meme after Mugabe ended speech without resigning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.